Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

19:05
convoitise
19:05
Po prostu dalej coś do Ciebie czuję, i jestem zazdrosny. Ciesz się życiem, a nie przejmuj mną. Źle się czułem z kimś innym niż Ty. Miałem jakieś wyrzuty sumienia. Lepiej byłoby z Tobą, ale trudno. Lubię z Tobą leżeć. 
— B.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
19:04
3473 2bde 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaou ou
19:04
0143 ab5c 390
Reposted frombrumous brumous viaou ou
19:04
7501 03d8 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarealytruth realytruth
convoitise
19:03
3854 7b79 390
Reposted fromodnowa odnowa viauciekam uciekam
convoitise
19:02
Swoją drogą zawsze jest jakieś "tylko że"; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauciekam uciekam
convoitise
19:02
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viauciekam uciekam
19:02
convoitise
19:02
convoitise
19:02
8414 2fdc 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamiktoria miktoria
convoitise
19:01
convoitise
19:01
6537 6a45 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
19:01
8214 a440 390
convoitise
19:01
convoitise
19:00
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
19:00
2875 b61a 390
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
19:00
9360 2eef 390
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
convoitise
19:00
convoitise
19:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl