Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

convoitise
13:19
convoitise
13:18
0446 006d 390
galaxy cat. meaw.

February 21 2017

convoitise
19:20
8031 b52d 390
Reposted fromdaguch daguch viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
convoitise
19:20
9334 1c95 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorvax corvax
convoitise
19:20
9162 46c9 390
Reposted fromtaSowa taSowa viacorvax corvax
convoitise
19:19
Reposted fromshakeme shakeme viaohshit ohshit
convoitise
19:19
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaohshit ohshit
convoitise
19:18
2510 70d4 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaohshit ohshit
convoitise
19:18
3962 9640 390
Reposted fromimyours imyours viabrzask brzask
19:18
2812 bf9b 390
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
convoitise
19:18
convoitise
19:14
2948 8618 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplusgoniminus plusgoniminus
convoitise
19:13
1424 ba06 390
Reposted fromvintage-style vintage-style viaHopeKaris HopeKaris
convoitise
19:13
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viakerosine kerosine

February 17 2017

convoitise
22:15
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
convoitise
22:14
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa viaarrives arrives
convoitise
22:14
Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaarrives arrives
convoitise
22:14
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaarrives arrives
convoitise
22:14
9204 9861 390
Reposted fromrol rol viaarrives arrives
convoitise
22:14
1798 88e7 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl