Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

convoitise
14:40
convoitise
14:40
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
convoitise
14:40
Dystanse, które pokonujemy, upodabniają nas do siebie. Ostatni prawdziwi romantycy.
— "You"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
14:40
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
14:40
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
convoitise
14:39
9643 b83e 390
convoitise
14:39
convoitise
14:39
5853 4005 390
convoitise
14:39
Wraca październik. Wróci depresja. A w teatrze będą wystawiać Anne Kareninę. To będzie emocjonująca jesień.
convoitise
14:38
convoitise
14:38
convoitise
14:38
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
convoitise
14:38
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
convoitise
14:37
convoitise
14:37
9830 1e8b 390
convoitise
14:36
Reposted frombluuu bluuu viacorvax corvax
convoitise
14:36
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
convoitise
14:36
4184 afd4 390
convoitise
14:35
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
convoitise
14:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl