Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

19:59
6648 9539 390
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
19:59
6908 c911 390
19:59
6445 a8fe 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 07 2018

convoitise
10:49
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
convoitise
10:48
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viapoppyseed poppyseed
convoitise
10:48
Reposted frombluuu bluuu viapoppyseed poppyseed
convoitise
10:48
convoitise
10:48
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
convoitise
10:47
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viapoppyseed poppyseed

February 05 2018

convoitise
18:16
1922 54d9 390
convoitise
18:16
convoitise
18:16
7141 0c38 390
Reposted from777727772 777727772 viakerosine kerosine
18:15
0434 678c 390
Reposted frombrumous brumous viaNiezapomninajkaa Niezapomninajkaa
convoitise
18:15
6140 e03b 390
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
convoitise
18:11
18:11
4138 314d 390

thelingerielovely:

covered in roses

convoitise
18:08

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
convoitise
18:07
4138 b3aa 390
Reposted fromelegy elegy viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:07

February 02 2018

convoitise
21:28
0801 7ae5 390
Reposted fromverronique verronique viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl