Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

convoitise
11:15
4439 0e5c 390
convoitise
11:15
0456 bc27 390
convoitise
11:05
convoitise
11:05
5014 d08f 390
cutze3
convoitise
11:04
Podobno ważne w życiu jest szanowanie drugiej osoby - szkoda tylko, że gdy trzecia w to wchodzi rozpierdoli Ci wszystko 
— Loca
11:04
6216 a57e 390
Reposted fromdivi divi viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
convoitise
11:02
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
11:02
convoitise
11:02
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
convoitise
11:02

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
convoitise
11:02
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
convoitise
11:02
11:02
4114 e57f 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
11:01
6689 deb8 390
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
11:01
7784 4e93 390
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:00
convoitise
10:59
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viauciekam uciekam
convoitise
10:59
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
convoitise
10:59
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viayourheartbeat yourheartbeat
convoitise
10:58
1978 eeb5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl