Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

convoitise
21:37
2193 c112 390
21:36
5069 a8df 390

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
21:36
6505 3efc 390
Reposted fromtake-care take-care viajointskurwysyn jointskurwysyn
convoitise
21:36
6443 4dfb 390
convoitise
21:35
convoitise
21:35
convoitise
21:35
convoitise
21:35
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viauciekam uciekam
convoitise
21:34

June 03 2017

convoitise
19:56
5503 ab02 390
convoitise
19:54
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
convoitise
19:54
0626 b752 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
convoitise
19:53
convoitise
19:53
4200 c6a5 390
19:39
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viauciekam uciekam
convoitise
19:39

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viauciekam uciekam
convoitise
19:38
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayeahlow yeahlow
convoitise
19:38
3852 c6e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayeahlow yeahlow
convoitise
19:38

February 22 2017

convoitise
13:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl