Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

convoitise
17:06
convoitise
17:06

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
convoitise
17:06
Każde prawdziwe wzrastanie, czy to intelektualne, czy duchowe, rodzi się z zagubienia, z utraty kierunku,  z poczucia bezsilności, z dotknięcia własnego zła lub choroby.
— znalezione

July 27 2017

09:27
4864 0174 390
Reposted fromsunlight sunlight viaplusgoniminus plusgoniminus
convoitise
09:27
(..) – Zostań.
Milczał. Wymownie milczał.
– Nie idź jeszcze. Proszę…
Opuszkami palców dotknął jej czoła, potem szyi.
– Zimna jesteś.
– Zawsze jestem zimna. Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz?
– Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę. (...)
— siodmepoty.com.pl
convoitise
09:25
09:25
convoitise
09:25
1742 9784 390
Reposted fromkrzysk krzysk viazmora zmora

July 23 2017

convoitise
12:43
6015 a24d 390
Reposted fromcirrusminor cirrusminor viajustaperson justaperson
12:43
7305 3975 390
convoitise
12:43
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viajustaperson justaperson
convoitise
12:43
convoitise
12:42
6214 5d5c 390
Sara Shakeel
Reposted fromNajada Najada viajustaperson justaperson
convoitise
12:42
8708 3cc2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustaperson justaperson
convoitise
12:42
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viajustaperson justaperson
convoitise
12:41
4579 e5d6 390
convoitise
12:41
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
convoitise
12:41
0887 5a25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajustaperson justaperson
convoitise
12:40
convoitise
12:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl