Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

10:24
6461 2a01 390
Reposted fromdivi divi viajustaperson justaperson
10:24
10:23
0643 1ec7 390

luxuryera:

Financial District

Photographer: Vinnie Cartabiano

Reposted fromdivi divi viajustaperson justaperson
convoitise
10:23

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
convoitise
10:23
7696 53db 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
convoitise
10:23
convoitise
10:22
Czasami kobieta po prostu nie powinna być sama.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle
convoitise
10:22
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle
convoitise
10:22
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle
convoitise
10:22
2442 ba02 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaarrives arrives
convoitise
10:21
2508 cc00 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaarrives arrives
convoitise
10:21
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
convoitise
10:21
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaarrives arrives
convoitise
10:21
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrives arrives

September 05 2017

18:29
convoitise
18:28
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapoppyseed poppyseed
18:28
convoitise
18:28
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viapoppyseed poppyseed
convoitise
18:25
1711 6db0 390
Reposted frompeper peper viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
convoitise
18:21
5756 2c4f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl